17.11.2015. Изгубљена част шабачких судија

Највећи број делилаца правде понаша се насилнички, припросто, не поштујући законитост ни јавни морал. За тужиоце и делиоце правде у Србији бирани су подобни и преподобни, недостојни и нестручни и као такви су били најурени из правосуђа, али су сада враћени. Примери су свакако судије Основног суда у Шапцу: Татјана Илић, Лепосава Ралић, Светлана Димитријевић.

Председник Руске странке Слободан Николић, тада одборник у Градској Скупштини града Шапца због мишљења изнесеног за говорницом 24. маја 2007. године изложен је кривичном гоњењу, иако по закону не може се одговарати за мишљење изнето за говорницом. Својеврсна тортура почела је због полемике са тадашњим а и садашњим одборником СПО, адвокатом Живојином Вулетићем.

После низа полемика са дотичним господином поведен је поступак због наводне клевете Аврић Миленка из Шапца, у то време синдикалисте "Зорке заштите биља" који се представљао као рођак адвоката Вулетића. У монтираном процесу који је водила судија Татјана Илић, која је водила још два слична судска процеса против председника Руске странке Слободана Николића, пре овог процеса Слободан Николић је осуђен на 100.000,00 динара на име клевете, затим на 100.000,00 динара казне душевног бола Аврићу, на 68.800,00 динара судских трошкова и износ камате у висини од 17.124,00 динара што укупно чини 285.924,00 динара. Јуче је Градска управа града Шапца на име пресуде обуставила исплату зараде две трећине од месечних примања не улазећи у то да ли председник Слободан Николић има кредитна задужења или не. Узимајући у обзир да председник Руске странке Слободан Николић има активан кредит у висини од једне трећине месечних примања и ову обуставу од две трећине месечних примања он је са троје деце практично остао без средстава за живот.

По Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода, у Члану 10. који се односи на слободу изражавања каже се: "Свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе."  Такође, постоји и став Уставног суда Србије да се за изнето мишљење за јавном говорницом, конференцијама за медије, ТВ и радио емисијама не може одговарати.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО РУСКЕ СТРАНКЕ

 


Пратите наш рад на порталима :