15.07.2014. Распуштен Градски одбор Руске странке у Чачку

Председништво Руске странке, на седници одржаној 05.07.2014. године, донело је одлуку да се распусти Градски одбор Руске странке у Чачку. Имајући у виду да је Градски одбор у Чачку деловао противно Статуту и другим општим актима странке, Председништво Руске странке одлучило је да се распусти ГО Чачак.

Председништво Руске странке на истој седници је донело одлуку да се досадашњи председник ГО у Чачку Момчило Вујичић, искључи из Руске странке због вишеструких повреда Статута странке и акта о дисциплинској одговорности, јер је био виновник нарушених међуљудских односа у Градском одбору Чачак.

http://www.ozonpress.net/politika/9296-2014-07-13-13-54-49


Пратите наш рад на порталима :